< view all news

הדרכה זמנית של OPWDD - החל מתאריך 25 באוקטובר 2020

מדינת ניו יורק מזהה באופן קבוע אזורים עם שיעורים גבוהים מהממוצע של שידור COVID-19. סכנת התמסורת מאופיינת בשלושה צבעים (אדום, כתום וצהוב). רמת ההגבלה עולה באזורים עם שיעורי הדבקה גבוהים יותר. תוכניות ומתקנים המאושרים או מופעלים על ידי OPWDD יהיו כפופים לאמצעי פיקוח נוספים שעשויים לכלול סגירות, צמצום שירותים ובדיקות משופרות. בנוסף, יש להשעות או להגביל את הביקורים במתקני הטיפול באזורים אלהיהיו יוצאים מן הכלל עבור מלווים חיוניים עבור תושבי I / DD. צור קשר עם ACA / NY ב (833) MY-ACANY עם כל שאלה.