< view all news

פורום משפחתי: ברוכים הבאים למנכ"ל החדש ניק קפולטי

זה פורום שאתה לא רוצה לפספס!
הצטרפו אלינוב-27 באוקטובר בשעה 15:00 כדי לקבל את פני המנכ"ל החדש שלנו, ניק קפולטי וללמוד על השותפות האסטרטגית החדשה של ACA/NY ו-LIFEPlan.

הצטרף לכאן

כמו כן, הקפד לבדוק את דף לוח השנה שלנו לעתים קרובות עבור אירועים קרובים אחרים ופורומים משפחתיים!

לקבלת מידע נוסף על פורומים משפחתיים, pamela.rice@myacany.org