< view calendar

יום 18: זכויות, הטבות ותכנון

תאריך/שעה
תאריכים - 06/07/2021
17:00 עד 18:15

iCal | 0 | סקאלת אינטרנט

יום 18: זכויות, הטבות ותכנון
תאריך: 7 ביוני 2021
זמן: 17:00 - 18:15
שפה: אנגלית, ספרדית

למד על היתרונות, תהליכי היישום ואפשרויות האפוטרופסות העומדות לרשות צעירים עם מוגבלויות כאשר הם בני 18. (להורים לתלמידים עם מוגבלויות).