< view all news

משפחתו של לויד

משפחתו של לויד


הבן שלנו היה בבית ספר מחוץ למדינה. ניסינו יותר מ-60 בתי מגורים אפשריים בניו יורק ולא הצלחנו למצוא לו בית. יסניה עבדה ללא לאות כדי למצוא ללויד בית - וזה רק 25 דקות מהבית שלנו! יסניה שינתה את חיינו. תודה לך ACA.

משפחתו של לויד

ACA ניו יורק
2020-10-22T20:42:59+00:00

משפחתו של לויד

הבן שלנו היה בבית ספר מחוץ למדינה. ניסינו יותר מ-60 בתי מגורים אפשריים בניו יורק ולא הצלחנו למצוא לו בית. יסניה עבדה ללא לאות כדי למצוא ללויד בית - וזה רק 25 דקות מהבית שלנו! יסניה שינתה את חיינו. תודה לך ACA.