< view all news

Tanpore sit femen: Mon Vernon

Vil la nan Mount Vernon, ki sitiye nan Konte Westchester, te bay yon konseye rete-a-lakay nan mitan natif natal COVID-19 ka, ak nouvo direktiv pran efe Lendi, 16 Novanm 2020. Kom rezilta, rezidan yo mande pou yo rete lakay amwenske yo ap vwayaje pou travay, lekol oswa atik esansyel. Kom sa yo, ACA / NY te deside tanporeman femen sit mwaye nou an ki sitiye nan 2 Cortland Street, Mount Vernon jiskaske plis avi.

ACA/NY angaje pou asire sante ak sekirite anplwaye nou yo ak manm nou yo. Nou pwal kontinye korekteman kontwole sitiyasyon sa a epi bay denye nouvel le yon relouvri ki an sekirite pwal pran plas. Si ou ta dwe gen nenpot kesyon, tanpri pa ezite rele Sant Rele Kliyan nou an nan 1-833-MY-ACANY oswa 1-833-692-2269.

Rete an sante epi yo dwe san danje.