< view all news

2021 Virtual Citywide Lejislatif Dejene

Tout senk nan Konsey Devlopman Andikap DevlopmanTal Vil New York yo te mete ansanm pou adrese bidje NYS pou 2021-2022.

Tande paran yo, DSPs, gouvenman ak otorite ki eli yo diskite sou pwoblem ki genyen nan bezwen moun ki gen Andikap Entelektyel ak Devlopmantal epi yo gen vwa ou tande!

Pou enskri, klike isit la.