< view all news

NYS Coronavirus Mizajou: Leve restriksyon ki pi COVID

NYS Coronavirus Mizajou: Leve restriksyon ki pi COVID

Jou 15 jen 2021 Gouvene Andrew M. Cuomo te anonse ke pi fo nan restriksyon New York yo te leve. Nouyok frape yon vaksen ki pi wo—70 pousan nan nouyoke adilt nou yo te resevwa omwen yon doz vaksen COVID.
Gade plen anons isit la
Foto nan jounen an: Nan Madi, fe reparasyon yo eklere syel la atrave eta a nan selebrasyon de vaksen vaksen madi a (Foto pa Darren McGee)