< view calendar

Manhattan Devlopman Andikape Reyinyon Konsey

Dat / Tan
Dat li te(s) - 04/20/2021
10:00 menm

iKal | 0 | webkal

Vini non epi tande denye founise yo, OPWDD, ak New York City DOHMH
Aprann sa ki ap pase jan nou kontinye travay pou asire sevis ak sipo pou moun ki gen I / DD!
Reyinyon ID: 925 1797 4515
Passcode: 481059
Yon sel tip mobil
+19292056099,92517974515 #,,,,,,0#, 481059 # US (New York)
+13126266799,92517974515 #,,,,,,0#, 481059 # US (Chicago)