Kući

Upišite se

Prijavite se i povežite se na usluge.

Povezati

 Planirajte i upravljajte uslugama za osobe sa invaliditetom.

Podrška

Pronađite pomoć koja vam je potrebna.

Putovanje članova

U svijetu usluga za osobe sa invaliditetom, pronalaženje pomoći i snalaženje u resursima može biti izazovno. Menadžeri skrbi vas vode, povezuju i podržavaju na putovanju kako biste mogli živjeti zdrav i smislen život. 

Member Journey Wheel

Priče članova

Pomoć dolazi na vrijeme

ACA/NY Care Manager utiče na Isaaiha, 20 godina, živio je sa svojom tetkom kada je ona neočekivano umrla. Sestra je živjela na daljinu, a iako je brat živio kod kuće, imao je ograničena sredstva i nije mogao pružiti brigu koja je Isaaiha bila potrebna da napreduje i živi punim, zdravim životom. Kuća je bila u teškom stanju, a sa […]

Usluge za članove

Centar za korisničku podršku

Centar znanja

Alat za resurse zajednice

Događaji