Upravljanje incidentima

Upravljanje incidentima

To report an incident of abuse or neglect, please call the Customer Service Center at 1-833-692-2269.

Keeping ACA/NY Members safe

ACA/NY je posvećen osiguravanju zdravlja i dobrobiti članova. Incidente shvaćamo vrlo ozbiljno i želimo osigurati da članovi, njihove porodice i zastupnici razumiju šta je incident, kako prijaviti incident, koji su propisi za incidente i kako zatražiti evidenciju o svakom incidentu koji ih uključuje. U nastavku ćete pronaći korisne resurse. Ako želite kopiju na papiru, obratite se svom upravitelju skrbi za pomoć.