Kontakte ACA/NY

Rele nou

Ou ka rive nan Sant Rele Kliyan nou an 24 edtan nan yon jounen, set jou nan yon semen ak nenpot kesyon oswa enkyetid pa rele (833) MY-ACANY oswa (833) 692-2269. Nou pral byen ede ou ak konekte avek manm pesonel ki apwopriye a oswa depatman.

Imel nou

Si ou pito imel, santi ou lib yo voye nenpot kesyon nan ACA / NY a kesyon bwat postal nan questions@myacany.org.

Liy direk konfomite

ACA/NY dedye asire anplwaye nou yo aji an ako avek plan Konfomite nou an, regleman konfidansyalite, osi byen ke tout lwa ak regleman ki aplikab. Pwogram Konfomite ACA/NY a vize a etabli yon pwogram ki ankouraje prevansyon, idantifikasyon, rapo ak rezolisyon nenpot ki konsekans oswa vyolasyon. Nenpot enkyetid oswa sispek vyolasyon pwotokol yo konfomite, kod konduit, regleman ak pwosedi, yo ta dwe rapote bay   Liy Direk Konfomite anonim nan (646) 755-9029.


Kenbe-a-dat ak ACA/NY

ACA / NY detanzantan voye alet imel ak nouvel enpotan ak anons. Enskri pou nouvel imel nou an jodi a.

Enskri pou ACA / NY Updates 


ACA / NY Rejyonal Kontak

Manm ACA/NY yo, fanmi yo ak founise sevis yo ka kominike avek Jesyon Swen ACA/NY le yo kontakte yon Direkte Rejyonal nan rejyon yo:

Long zile

Kimberly Jaynes
Vis prezidan de Jesyon Swen
kimberly.jaynes@myacany.org
646-901-3820

Kathleen mawon
kathleen.brown@myacany.org
646-316-9662

Nicole Richardson
nicole.richardson@myacany.org
646-819-2204

James Murray
james.murray@myacany.org
347-380-3353

Dann lo
dan.gold@myacany.org
646-225-0071

Stephanie Pearsall
stephanie.pearsall@myacany.org
646-303-0872

Brooklyn ak Ren

Karolyn Leye
Vis prezidan de Jesyon Swen
carolyn.leary@myacany.org
646-526-2506

Yvelise Rosa
yvelisse.rosa@myacany.org
646-819-1975

Dorothy Wohl
dorothy.wohl@myacany.org
646-832-0991

Nadeera Kumandan
nadeera.kumandan@myacany.org
646-819-1973

Corine Urciuoli
corine.urciuoli@myacany.org
646-326-9012

Margaret Martinez
margaret.martinez@myacany.org
646-505-9520

Panagiotis (Pye) Mouzakit
panagiotis.mouzakitis@myacany.org
646-316-7978

Lower Hudson Valley, Metro ak Eta Zile

Rene Manza
Vis prezidan de Jesyon Swen
renee.manza@myacany.org
646-819-2094

Kristen Ribnicky
kristen.ribnicky@myacany.org
646-326-9642

Holli Rubiano
holli.rubiano@myacany.org
646-526-7288

Patty Larsen
patty.larsen@myacany.org
212-256-1447

batiri mboge
baturu.mboge@myacany.org
646-819-1974

Kim Crawford
kim.crawford@myacany.org
646-326-3769

Mainawatie chante
mainawatie.singh@myacany.org
646-505-9282